a ceia hebraica recorda a saída do Egipto.
a ceia hebraica recorda a saída do Egipto.